biosciences Läs Mer

Första globala geokemiska karta över landytan

Kartan visar betydande skillnader mellan yt- och underliggande jordskorpa Global karta över kalciumoxidinnehåll i ytskorpan © Hartmann et al. / International Journal of Earth Sciences läsa högt Forskare har nu skapat den första globala geokemiska kartan över landytan och jämförde för första gången detta relativt tunna lager med hela övre skorpan. Kartan, som

Läs Mer