Allt för fatet

Vad händer med vår Mll?

Förpackningsmaterial sorteras och återvinns Dubbelt system Tyskland
läsa högt

En ny förordning om dryckesdepositionen, vilket skapar mer förvirring som ett botemedel. Ett förbud mot deponering, som orsakar nödsituationen i Tyskland och en punkt som är grön, men konsumenten kostar pengar, även om han säljer avfallet.

Begäran efter en ren miljö har gett tyskarna ett omfattande nätverk av lagar, avgifter och grotesker. Och de bästa miljöteknikernas internationella rykte. Eftersom inte bara vindkraftverk och solsystem, utan också det dubbla systemet för förpackning och industrifilter från Tyskland är världsledande. Europas modernaste avfallsförbränningsanläggning ligger i Hamburg och reducerar ett ton restavfall till 26 kg aska och salter.

Miljövänlighet kräver investeringar från industrin, staten och medborgarna. Men pengarna betalas inte ur ren kärlek till naturen. Eftersom ekologi lönar sig: Eftersom bristen på resurser leder till en märkbar höjning av råvarupriserna, är återvunnet avfall också ekonomiskt intressant. Marknaden för sekundära råvaror växer. Men hur användbar är egentligen återvinningen av elektriska apparater? Varför är PET-flaskor mer ekologiska än glasflaskor? Kan avfallsförbränningen snart ersätta ett bränningseldat kraftverk?

    Visa komplett dokumentation

Daniel Goliasch
Från och med: 09.06.2006

display