bärnsten

Fönster till det förflutna

Bärnsten Andreas Gren
läsa högt

Han är namnet på glas och el. Han ansågs vara torkad lodjurin och valgrönber. Hittad på stranden är den inte iögonfallande, men polerad, det är ett fönster in i det förflutna. Bärnsten nordens guld, gudarnas tårar.

Även om det är skyddat som smycken i mer än 5 000 år, ligger det verkliga värdet på bärnsten i dess inre. Insekter, växter, till och med ödlor fångades i bärnstenen när det fortfarande flytande trädhartset var. De så kallade inneslutningarna är en ovärderlig återspegling av livet i tertiären, tiden för det mest bärnstensiga ursprunget. Bärnstenen upptäckte inte bara levande fossiler, även omfödelsen av urvårdsdjur à la Jurassic Park står för debatt.

Den typiska gyllene baltiska bärnstenen upplevde toppen av beundran med byggandet av Amber Room. Originalet - fortfarande förlorat sedan förlusten av Königsbergs slott i bombningen den 27 augusti 1944 - ansågs som världens åttonde under. Rekonstruktionen av Amber Room har gett en renässans för både bärnsten gruvdrift och barock hantverk.

    Visa komplett dokumentation

Edda slog
Från och med: 03.09.2004

display