Globalt jordobservationssystem planerat

Toppmötet syftar till att förbättra det globala samarbetet

Satellitbild av markanvändning UBA
läsa högt

"Att observera och förstå hela jordsystemet kommer att hjälpa oss att förebygga naturkatastrofer och rädda människoliv." Några dagar före det tredje jordobservatörstoppmötet i Bryssel, sade förbundsminister Manfred Stolpe. I Bryssel kommer den internationella jordobservationen att samordnas och läggas vidare.

Deltagarna vill fatta en resolution och besluta om en tioårsplan för att inrätta ett globalt samordnat system av satelliter, flygplan, mark- och havsstationer (Global Earth Observation System of Systems - GEOSS). Ett sådant globalt samarbete skulle gynna många ekonomiska och sociala sektorer, såsom civilskydd, hållbar energi, vatten och jordbruk, väder- och klimatprognoser, hälsosektorn och bevarande av ekosystem och deras biologiska mångfald.

Globalt samarbete krävs

"Det internationella samfundet kommer alltmer att inse att den världsomspännande observationen av jordsystemet är nödvändig för ett brett spektrum av politiska och ekonomiska beslut. Tragiska händelser, såsom tsunamin i Indiska oceanen, visar på ett särskilt drastiskt sätt att även avlägsna händelser har en betydande inverkan på beslut i Tyskland. Även om de inte ens når oss rumsligt ", sa minister Stolpe.

Stormar, översvämningar, torka och efterföljande hungersnöd kanske inte kan förhindra en väl fungerande global jordobservation, men de kan bidra till att avsevärt minska skador på kropp och egendom. Det kan också hjälpa till att övervaka internationella miljöavtal, till exempel om minskning av växthusgaser och därmed bidra till klimatskyddet.

Potentialen för förnybara energier kan bara utnyttjas fullt ut genom exakt kunskap om resurser. På samma sätt kunde vatten, jord, skog och hav hanteras med försiktighet om deras kondition var bättre känd. "Endast genom att dela, ständigt observera och noggrant kartlägga hela jorden, kan exakt information erhållas för att fatta rätt beslut i tid, " sade ministeren. display

Stäng datafällor

De övervakningssystem som för närvarande finns i enskilda länder och organisationer räckte inte. Utbytet av data och den internationella samordningen av befintliga observationssystem bör förbättras. Stora rumsliga och tidsmässiga datafällor fanns framför allt på den södra halvklotet och i havsområdet och måste stängas.

Syftet med det internationella forumet GEO (Group on Earth Observations) är att förbättra denna situation med olika tekniska, finansiella och politiska steg. Detta initiativ startades av G8-länderna i juni 2003 och omfattar nu mer än 60 stater och cirka 40 internationella organisationer som förväntas delta på det tredje jordobservatörstoppmötet i Bryssel den 16 februari.

(BMVBW, 15.02.2005 - NPO)