Klimatförändringarna påverkar grundvattnet

Ny modell förutsäger växthuseffekten på föroreningar av karst grundvatten

Karst landskap © public domain
läsa högt

Basel-forskare har utvecklat en modell som kan förutsäga hur växthuseffekten påverkar föroreningen av karst grundvatten. De rapporterar om resultaten från sin studie i tidskriften "Environmental Science & Technology".

Vatten från karstområden levererar ungefär en fjärdedel av världens befolkning. Även i Schweiz utvinns en stor del av dricksvattnet från karstiskt grundvatten, och i vissa regioner är det den enda tillgängliga vattenkällan. Karst grundvatten har också en viktig ekologisk funktion: det matar källor, bäckar, floder och sjöar.

Karstgrundwasser benägna att förorena

Karstiskt grundvatten är emellertid också särskilt mottagligt för kontaminering. Det är mycket känsligt för förändringar i hydrologiska förhållanden, som huvudsakligen beror på nederbörd och indunstning. Prognoser visar att nederbörd och förångning från den globala uppvärmningen kan förändras avsevärt i framtiden. Det är därför viktigt att bedöma hur klimatförändringar kommer att påverka känsligt karst grundvatten.

Effekterna av heta somrar och extremt kraftigt regn undersöks

Christoph Butscher och professor Peter Huggenberger från universitetet i Basel undersökte effekterna av den varma, torra sommaren 2003 och den extrema tunga nederbörden i augusti 2005 på grundval av en källa i kantonen Baselland.

På denna grundval utvecklade forskarna en modell som möjliggör förutsägelser beträffande känsligheten för förorening av karstiskt grundvatten under förändrade hydrologiska förhållanden. Därmed kan effekterna av klimatförändringar på resursens karstiska grundvatten uppskattas. display

Regn minskar risken för föroreningar

Modellresultaten för det undersökta grundvattensystemet visar att grundvattnet är mer mottagligt för långvariga föroreningar som vissa bekämpningsmedel på grund av sommarvärmeböljor. Känsligheten för bakteriell kontaminering minskar emellertid. Om stora mängder regn faller på kort tid har detta motsatt effekt: risken för föroreningar minskar, medan bakterielastningen hotar att öka.

Dessa resultat är karakteristiska för det undersökta grundvattensystemet. Enligt forskarna är metodiken emellertid också tillämplig på andra studieområden. För syftet med hållbar planering av vattenhantering verkar tillämpningen av sådana studier för närvarande vara inom andra områden, enligt forskarna inom miljövetenskap och teknik.

(idw - University of Basel, 07.04.2009 - DLO)