Riskerna för den globala uppvärmningen är högre än antaget

Omvärdering av det så kallade f nf klimatproblemet of av IPCC

Diagrammet "Burning Embers": Risker för klimatförändringar efter berättigade klimatproblem © PIK
läsa högt

Gränsen för farliga klimatförändringar för oss kan överskridas förr än vad vi tidigare trott. Detta har resulterat i en ny bedömning av de fem "klimatproblem" som IPCC formulerade 2001. Utvärderingen visar dock också att ambitiöst klimatskydd fortfarande kan minimera riskerna.

{1l}

Risken för allvarliga klimatpåverkan ökar avsevärt eftersom den globala medeltemperaturen endast ökar något. Ett internationellt forskargrupp omprövade de fem så kallade berättigade klimatproblemen från den tredje utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) från 2001 och illustrerade grafiskt riskökningen när uppvärmningen fortsatte. Bilden visar att gränsen för farliga klimatförändringar kan överskridas tidigare än tidigare antagits, men också att ambitiöst klimatskydd kan minimera riskerna.

De fem välgrundade klimatproblemen inkluderar:

Risk för unika och hotade system:

Korallrev, hotade djur- och växtarter, sällsynta och särskilt artrika livsmiljöer, östater, tropiska glaciärer eller ursprungsbefolkningar kan allvarligt skadas eller irreversibelt förstöras. display

Risk för extrema väderhändelser:

Frekvensen, svårighetsgraden och följdskadorna för extrema väderhändelser som värmevågor, översvämningar, torka och tropiska cykloner ökar.

Effektfördelning:

Olika regioner, länder och befolkningsgrupper påverkas av klimatförändringar med varierande svårighetsgrad. De fattigaste länderna som har bidragit minst till klimatförändringarna påverkas ofta mer än genomsnittet och har minst möjlighet att skydda sig mot sina konsekvenser.

Sammanfattade skador:

Olika klimatpåverkan kan mätas enligt ett mått som ekonomisk förlust eller antalet drabbade personer. I den aktuella litteraturen, effekterna av

Klimatförändringar sammanfattas ofta i form av förväntad ekonomisk skada.

Risk för grundläggande förändringar i jordsystemet:

Utsläpp av växthusgaser kan belasta jordens klimatsystem utanför kritiska gränser, så att viktiga processer i den totala strukturen "välter" och därifrån är de grundläggande olika. Exempel är smältning av Grönlands isark, en stor ökenspridning av Amazonas regnskog eller försvagning av den nordatlantiska strömmen.

Risker högre än hittills beräknat

"Vi måste bedöma riskerna för negativa effekter av klimatförändringar på människan och naturen idag för mer än några år sedan, " säger Hans-Martin F ssel från Potsdam Institute for Climate Impact Research ( PIK). Riskerna ökar avsevärt även om det finns lite ytterligare uppvärmning över 1990 års nivå. Det visar sig att många ekosystem, som tropiska korallrev, är mer känsliga för global uppvärmning och koldioxidökning än de var 2001. Även extrema väderhändelser som perioder med torka, värmevågor eller tropiska

Cykloner blir allt vanligare idag och har allvarligare konsekvenser än vad som hade förväntats i början av detta decennium.

Ny grafik gör konsekvenserna tydligare

Skrivarteamet runt Joel Smith från Stratus Consulting i Colorado och Stephen Schneider från Stanford University i Kalifornien förlitar sig på observationer av de redan förekommande konsekvenserna av den globala uppvärmningen och den förbättrade förståelsen för viktiga processer i klimatsystemet. Sedan utseende

I den tredje utvärderingsrapporten 2001 identifierades den tredje utvärderingsrapporten också mer drabbade regioner, sektorer och befolkningsgrupper.

Dessutom finns det idag fler bevis på att det redan över flera århundraden finns

En liten ytterligare ökning av den globala medeltemperaturen kan orsaka allvarliga konsekvenser såsom smältningen av Grönlands isark, berättar författarna nu i onlineutgåvan av tidningen "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Två grader begränsar som minimikrav

"Grafiken som en slags översättning har bidragit mycket till förståelsen av det delvis abstrakta problemet med klimatförändringar, " säger Hans Joachim Schellnhuber, chef för PIK. Den uppdaterade versionen visar nu att EU: s mål att begränsa uppvärmningen till två grader Celsius är ett minimikrav för klimatskydd. Det skulle vara ett betydande misslyckande om det internationella samfundet på världsklimatkonferensen i Köpenhamn i slutet av detta år inte kan komma överens, säger Schellnhuber.

(Potsdam institut för klimatpåverkan, 25.02.2009 - NPO)